De Protestantse gemeente te Oegstgeest (PGO) is gevormd door samenvoeging van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk. De PGO heeft ruim 3000 leden. Ook de Vereniging Vrijzinnige Hervormden maakt deel uit van de PGO. In de drie secties van de PGO zijn drie predikanten aangesteld. De drie predikanten zijn verbonden aan hun sectie, maar niet aan een vaste kerk. Zij gaan wisselend voor in de zondagsdiensten in de Regenboogkerk of de Groene of Willibrordkerk te Oegstgeest.

Nieuws

Gemeenteberichten Zondag 25 september 2016   (22-09-16)
De bloemen van de Groene Kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer en mevrouw Van Orden-Vis. De bloemen van de Regenboog gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw H. Oegema-Hollander.