De Protestantse gemeente te Oegstgeest (PGO) is gevormd door samenvoeging van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk. De PGO heeft ruim 2200 leden. Ook de Vereniging Vrijzinnige Protestanten maakt deel uit van de PGO. In de drie secties van de PGO zijn drie predikanten aangesteld. De drie predikanten zijn verbonden aan hun sectie, maar niet aan een vaste kerk. Zij gaan wisselend voor in de zondagsdiensten in de Regenboogkerk of de Groene of Willibrordkerk te Oegstgeest.

Nieuws

Gemeenteberichten Zondag 26 maart 2017   (23-03-17)
De bloemen van de Regenboogkerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer Dick Jansen. De bloemen van de Groene Kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Rosa Verkerk.