Zie ik jou en jij mij

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Oegstgeest


LET OP:

De Groene of Willibrordkerk is vanaf 4 april 2019 niet meer via de Dorpsstraat te bereiken in verband met afsluiting van de brug. Omrijden via Haaswijk! Zie ook Afsluiting Duikerbrug


Graag uw aandacht voor:

Toezegging bijdragen 2019 voor (Wereld)Diaconaat en Zending

Openingstijden Kerkelijk Bureau

Zingt u mee tijdens de Paasnacht?

Tentoonstelling Joop van Egmond

Hulp gevraagd voor 5 mei "Samen vrij"

Diverse vacatures