Vanuit de kindernevendienst: 31 mei

Voor de kinderen, Jullie kunnen gelukkig weer naar school, maar het vieren van Pinksteren kunnen we nog niet samen doen in onze kerkruimte. Jammer natuurlijk, maar thuis kun je ook bezig zijn met Pinksteren.
In Kind op zondag wordt verteld:   
Van heinde en ver zijn mensen gekomen voor het feest in Jeruzalem. Dan gebeurt er plotseling iets bijzonders. Vanuit de hemel klinkt een geluid alsof het hard gaat waaien. Het hele huis van de discipelen wordt gevuld met die wind. De Heilige Geest vervult de leerlingen, zodat ze over Jezus gaan vertellen. Het wonderlijke is: iedereen die het hoort, kan hen begrijpen. Kijk verder Kind op Zondag.
Vind je het leuker om het pinksterverhaal met legopoppetjes te beluisteren? Dat kan ook:
Of wil je liever een mooi lied waarin wordt uitgelegd wat de Heilige Geest is?
https://www.youtube.com/watch?v=mFaLj7x_diU en https://www.youtube.com/watch?v=LfEBD0SCjkw
Weten jullie wat Ruach betekent? Ga maar gauw kijken naar het filmpje waarin je verhalen over de Heilige Geest vindt door de hele Bijbel heen: https://www.youtube.com/watch?v=dQkpzkoATo4

Of wil je liever een mooi lied waarin wordt uitgelegd wat de Heilige Geest is?

en

Weten jullie wat Ruach betekent? Ga maar gauw kijken naar het filmpje waarin je verhalen over de Heilige Geest vindt door de hele Bijbel heen:

Natuurlijk wil je ook knutselen, dat snappen we; knutsel daarom de duif:
pinksterduif


Bellen blazen en ballonnen opblazen, hebben ook met wind te maken, dat kun je dus ook gaan doen.
Het gebed Onze Vader wordt overal in de wereld gebeden, probeer eens met Google Translate in hoeveel talen dit jou lukt.
Maken jullie een foto van de duif die je geknutseld hebt? En laat je weten in hoeveel talen je het Onze Vader hebt gevonden?
Fijne Pinksterdagen en een leuke nieuwe week.
Groetjes van de kindernevendienstleiding, Katinka van Netten

Vanuit de Kindernevendienst: 24 mei

We vieren allemaal weleens feest. Dat doen we als we ergens dankbaar voor zijn: bijvoorbeeld als je jarig bent, als mensen gaan trouwen of met Bevrijdingsdag. Vaak hebben we geen aanmoediging nodig voor een feestje. De meeste mensen houden wel van taart, slingers, mooie kleren, cadeaus en gezelligheid. Maar soms vergeten we weleens waar we allemaal dankbaar voor zouden kunnen zijn. Daarom vraagt God van ons ook dat we bepaalde feesten vieren. Daarover lezen we vandaag. Je kunt het verhaal en materiaal weer vinden op de website van Kind Op Zondag: kindopzondag.nl.
Jasmijn van der Weide

Vanuit de Kindernevendienst: 17 mei

De 10 regels van God

‘Regels. Soms baal je ervan. Je moet op tijd naar bed. Je mag niet meer dan één koekje. (…). Regels, regels, regels. Ze lijken je vrijheid in te perken. Maar als je de goede regels krijgt van de goede afzender, voel je je zo vrij als een vogeltje. Zulke regels geeft God zijn volk Israël op de tocht door de woestijn. Tien regels. Tien geboden of tien woorden, worden ze ook wel genoemd (…)’.
Dit is de introductie uit Kind op Zondag, kindopzondag.nl , op het onderwerp van deze week: de tien geboden. Een mooi onderwerp om met de oudere kinderen over door te praten: weten de kinderen om welke regels het gaat én passen we ze nog steeds toe? En wat is het nut van regels eigenlijk? En zijn sommige regels belangrijker dan andere? En voor de jongere kinderen: wat als je samen een spelletje speelt zonder spelregels, wat gebeurt er dan? Probeer het maar eens!
Vera Gerritsen-Aalderin

Vanuit de Kindernevendienst: 10 mei

Vorige week hebben we gehoord dat de Israëlieten de Amalekieten wisten te verslaan doordat God hen kracht gaf via de omhoog gehouden zegenende armen van Mozes. Inmiddels zijn de Israëlieten verder getrokken en aangekomen bij Refidim, vlakbij de berg Sinaï. Het is een heel bijzondere plek. Hier sprak God tot Mozes via de brandende braamstruik; God stuurde Mozes naar Egypte om de mensen vrij te maken en hier naartoe te brengen. Via Mozes heeft God nu gevraagd of de Israëlieten zijn volk willen zijn en of ze zich aan zijn woord willen houden. ‘Natuurlijk’ hebben ze geantwoord. We zullen alles doen wat Hij zegt. ‘Dan komt Hij naar jullie toe!’, had Mozes gezegd. Hoe dan? Dat is hier te lezen: kindopzondag.nl . Daar is ook opgenomen hoe je een ‘heilige’ berg kunt toevoegen aan de kijkdoos.
Jan Willem Wevers

Vanuit de kindernevendienst: 3 mei

Vorige week hoorden wij dat de Israëlieten het nog steeds maar moeilijk vinden om te geloven dat God bij hen is en voor hen zal zorgen. Het volk Israël wordt in de woestijn aangevallen door de Amalekieten. Mozes houdt zijn armen zegenend omhoog om Israël kracht te geven. Zolang hij dat doet, zijn ze aan de winnende hand. Maar Mozes wordt moe…
Hoe het verhaal verdergaat, is te lezen op kindopzondag.nl . Daar staat ook hoe je in het thema van deze zondag een kijkdoos kunt maken. Veel plezier daarmee!

Pietia Laarhoven-van der Mark

Vanuit de Kindernevendienst: 26 april


Met Pasen hebben we gehoord hoe de Israëlieten uit Egypte werden bevrijd. Eind goed, al goed, zou je denken. Maar zo gemakkelijk was het niet. Vorige week hebben we gezien hoe de mensen bij Mozes klaagden en dat God zorgde voor brood uit de hemel. Vandaag horen we dat de Israëlieten het nog steeds maar moeilijk vinden om te geloven dat God bij hen is en voor hen zal zorgen. Je kunt het verhaal weer vinden op kindopzondag.nl Daar staat ook een geheime afbeelding die je kunt oplossen door de vakjes goed in te kleuren. Veel succes!

Willem Pieter Rus

Vanuit de Kindernevendienst: 19 april

De voorbereiding en vertelling voor de kindernevendienst van deze zondag staan weer online: kindopzondag.nl
Nadat we vorige week hebben gehoord hoe het volk van Israël uit het land Egypte vluchtte, gaan we nu verder met het verhaal. Het volk van Israël is nu in de woestijn en zal daar heel lang blijven rondtrekken voor ze het beloofde land kunnen binnengaan. Maar ook in de woestijn is God Zijn volk niet vergeten. Ondanks dat de mensen mopperen, zorgt Hij goed voor ze. Dat lees je in het verhaal van deze week. 
Iedereen een fijne kindernevendienst ‘op afstand’ gewenst!

Willem Pieter Rus

Kindernevendienst op afstand

Jammer dat we de komende weken geen kindernevendienst kunnen aanbieden in de kerk!
In navolging van de enthousiaste manier waarop de leerkrachten van de basisscholen invulling geven aan het geven van ‘onderwijs op afstand’ (via dagelijkse filmpjes, weekroosters, etc.; wat fijn voor de kinderen en ouders dat dit zo goed geregeld wordt!), bieden we jullie de komende weken ook ‘kindernevendienst op afstand’ aan. Met dank aan de uitgever van Kind op Zondag (het materiaal waarmee wij als kindernevendienst werken) staan de materialen die wij gebruiken voor de voorbereiding en de uitvoering van de kindernevendienst nu gratis
online: kindopzondag.nl .
Het betreft een voorbereidingsverhaal voor u als (groot)ouder of verzorger en een vertelling voor de kinderen met vragen om over door te praten.
Het thema van de veertigdagentijd is Een teken van leven!. We volgen het verhaal van Mozes die opdracht krijgt van God om het volk Israël uit Egypte te bevrijden, de tien plagen, de uittocht uit Egypte en het teken van leven dat God aan het volk Israël geeft in de woestijn.
Deze week gaat over de eerste bezoeken van Mozes en Aäron aan de Farao (‘Laat mijn volk gaan’).
Elders op de website van Kind op Zondag staan leuke tips over andere werkvormen en er zijn (Youtube-)filmpjes over het thema, zoals de tekenfilm The Prince of Egypt (1998).
Wij wensen jullie voor de komende zondag een goede kindernevendienst-op-afstand toe!
Willem Pieter Rus