Opbrengst collectes mei 2019

Fieke Sjoukes, College van Kerkrentmeester

1ste collectes Doel Bedrag
5 mei KiA kerken in Syrië  € 446,95
12 mei Stichting Epafras  € 277,30
19 mei Kerk in Pakistan  € 326,31
26 mei SKIN  € 218,06
30 mei Hulpfonds  € 91,95
2de collectes
kerkdiensten Plaatselijk kerkenwerk € 766,41
Bijzondere collectes
Zendingsbussen Zending  € 155,90
Diaconie Voedselbank Leiden e.o.  € –
Evensong 19 mei  € 265,05

Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene of Willibrordkerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF