juli 2019

1ste collectes Doel Bedrag
 7 juli Binnenlands Diaconaat € 354,51
14 juli Dovenpastoraat Leiden € 328,85
21 juli St. Camelia € 296,20
28 juli Bijbelverhalen voor mensen in Sovjet Unie € 418,20
2de collectes
Plaatselijk Kerkenwerk € 949,51
Bijzondere collectes
Zending Zendingsbussen € 224.80
Diaconie Voedselbank Leiden e.o. € 16,00

Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene of Willibrordkerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF