De nieuwe zorg voor ouderen: goed voor u? | 2 februari 15.00 uur | Dorpscentrum (28-01-17)

Als je dingen wilt verbeteren voor mensen, dan moet je die mensen er zelf ook bij betrekken. De kerken hebben veel leden die te maken hebben met de gevolgen van de nieuwe WMO die vanaf 1 januari 2015 in werking is getreden.
Deze wet gaat uit van eigen kracht en hulp in de eigen kring, pas als dat niet voldoende is zorgt de gemeente voor wat nodig is.

Hoe gaat dat in de praktijk? Welke ervaringen hebt u met de uitvoering van die wet? Wat zou er anders moeten en hoe zou dat kunnen?

Ds. Ria Pasterkamp heeft als raadslid te maken met de nieuwe WMO in Oegstgeest. Bovendien is zij in haar werk als geestelijk verzorger in het LUMC vertrouwd met het organiseren van ‘zorgvisieberaad’. Ze zal op ons verzoek een zorgvisieberaad met ouderen organiseren over het thema ‘zorg rond ouderen’. Dat zal gaan over vragen als: Welke zorgen heb je ten aanzien van het huidige zorgstelsel?

Heb je voor jezelf al nagedacht over oplossingen?

Wat voor hulp wil je wel ontvangen van familie, buren, vrienden, en wat is echt voor professionals?

Met de aanwezigen onderzoeken we de mogelijkheden en de grenzen.

Uw bijdrage telt!

Plaats Dorpscentrum

Dag/datum donderdag 2 februari 2017

Tijd 15.00 -17.00 uur

Gastspreker ds. H.C.Pasterkamp

Info: