Groeten actie Amnesty | 5 februari / 11 juni / ? september / 12 november | beide kerken (28-01-17)

De werkgroep van Amnesty International in Oegstgeest mag van de Diaconie van de PGO 4x per jaar na afloop van de kerkdienst een groetenactie houden in de Regenboogkerk en de Groene Kerk. De groetenkaarten gaan naar mensenrechtenactivisten, mensenrechtenorganisaties, gevangenen die opkwamen voor mensenrechten en ter doodveroordeelden.
We zouden het op prijs stellen als u een kaart wilt schrijven. U kunt na afloop van de diensten een kaart meenemen met begeleidende tekst. De kaarten zijn al voorzien van een postzegel. Sinds 1 januari 2017 kost een postzegel voor het buitenland € 1,33. Graag een bijdrage aan de kosten van de kaart en de postzegel in de Amnesty collectebus die op de tafel staat in de RBK en in Willibrords Erf. Een extra gift is zeer welkom. Alvast onze dank.

In 2016 heeft Amnesty 650 mensen vrij weten te krijgen, waaronder de Amerikaan Albert Woodfox, die ten onrechte van moord beschuldigd was. Hij heeft 43 jaar in eenzame opsluiting gezeten.

Bij zijn vrijlating bedankte hij iedereen die hem had geschreven. Hij had daar moed uit geput. Ook wij in de kerk hebben hem regelmatig een kaart gestuurd.

Marijke Visser, Werkgroep Amnesty Oegstgeest