Sobere maaltijden (14-3-2017)

Ook vandaag liggen de intekenlijsten voor de sobere maaltijden weer voor u klaar in de Regenboogkerk en in Willibrords Erf. U kunt u inschrijven voor een of meer sobere maaltijden. De derde sobere maaltijd is op 22 maart. Het onderwerp is: een project voor werkloze jongeren in Togo. Diaken Jouke Schat zal vertellen over het werk van de broeders van Sint Jan in dit West-Afrikaanse land. U bent vanaf 17.45 uur welkom in Willibrords Erf, het gebouw naast het Groene Kerkje. Daar begint om 18.00 uur de sobere maaltijd.
Meld u aan via de inschrijfformulieren of rechtstreeks bij Bert Noordhuis, telefoon 071 5174722 of per e-mail aan afnoordhuis@hetnet.nl graag uiterlijk op de maandag voorafgaande aan de sobere maaltijd van uw keuze.
U kunt na de maaltijd deelnemen aan het Avondgebed in de Groene kerk.

Namens de Taakgroep Diaconaat en Zending, Pollyan van der Spek.