Op zondag 21 mei zullen we als gemeente afscheid nemen van ds. Kees G. Zwart in een gezamenlijke dienst in de Regenboogkerk (er is dan geen dienst in de Groene Kerk). Ds. Kees Zwart en ds. Aart Verburg zullen samen voorgaan. Na de dienst is er gelegenheid om ds. Zwart persoonlijk de hand te drukken. Er zal beperkt gelegenheid zijn om ds. Zwart toe te spreken. Wie daar gebruik van wil maken, wordt verzocht dat te melden bij Pauline Verkerk of Aart Verburg.
Wie wil bijdragen aan een afscheidscadeau kan een bedrag overmaken op de bankrekening van de Prot. Gem. Oegstgeest, nr. NL 57 INGB 0000 069901 onder vermelding van: Afscheid ds. Zwart