De opbrengsten van de collectes tijdens de sobere maaltijden waren als volgt:
1e: 8 maart: € 250,50 voor de voedselbank.
2e: 15 maart: € 345,- voor project in Moldavië van Operatie Mobilisatie.
3e: 22 maart: € 388,50 voor werkloze jongeren in Togo.
4e: 29 maart: € 305,20 voor Stichting Present.
5e: 5 april: € 405,- voor Stichting Bootvluchteling.
Totaal: 1694,20 euro. Een mooi resultaat, waarvoor onze hartelijke dank.

Namens de Taakgroep Diaconaat&Zending, Pollyan van der Spek