Omdat het Kerkelijk Bureau wegens koningsdag op donderdag 27 april gesloten is, wordt de sluitingsdag voor de kopij van de gemeenteberichten (van zondag 30 april) een dag naar voren geschoven.