De concept jaarrekeningen 2016 van de PGO en van de Taakgroep Diaconie en Zending zijn door de kerkenraad goedgekeurd. Samenvattingen van de jaarrekeningen zijn gepubliceerd op de PGO-website www.pgoegstgeest.nl->wetenswaardigheden->jaarcijfers en begroting.
De volledige jaarrekeningen liggen ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6, Oegstgeest.
Maak eerst even een afspraak via 517 54 98 voordat u langsgaat.
Een elektronische kopie van de PGO-jaarrekening is aan te vragen bij penningmeester Thijs Breet via penningmeester-cvk@pgoegstgeest.nl.
Die van de Taakgroep Diaconie en Zending is aan te vragen bij penningmeester Jan Hendrik Luijt.
Reacties op de jaarrekeningen kunnen tot uiterlijk 31 mei worden gestuurd naar de scriba van de kerkenraad,
mw. M. van Doorninck-Kruzinga, Gerrit Rietveldlaan 56, 2343 ET Oegstgeest;
e-mail: scribapgo@pgoegstgeest.nl.
Tijdens de vergadering van de kerkenraad op 1 juni zullen de reacties worden besproken en zullen de jaarrekeningen 2016 definitief worden vastgesteld.
Namens de Kerkenraad, M. van Doorninck, scriba