Vanuit zijn grot / gevangenis op Patmos keek Johannes over de zee naar Turkije. Hij was in gedachten bij ‘zijn’ mensen aan de overkant. Hij wist dat ze het niet gemakkelijk hadden met hun geloof… Wat denk je dan, wat doe je dan? Johannes kreeg daar visioenen (Openbaring) en schreef brieven aan zijn mensen. Met Pinksteren 2018 kun jij op die inspirerende plek uit het Bijbelse landschap staan. En kennismaken met de geloofsbeleving in de Grieks-Orthodoxe kerk.
Pavlos Kefalas, Dieneke van Os en Aart Verburg willen graag een reis naar Griekenland maken met leden van de PGO en andere belangstellenden. Als je belangstelling hebt, kun je voor meer informatie en aanmelding terecht bij Dieneke (davanos@planet.nl). De flyer ligt achter in de kerk en in Willibrords Erf.
In het komende winterseizoen zullen op de maandagavonden 25 sept., 30 okt., 27 nov., 15 jan. en 5 febr. bijeenkomsten worden gehouden over het Bijbelboek Openbaring (zie het Groene Boekje).