De komende jaren ondersteunt de PGO twee projecten:
1. een project van Kinderen in de Knel van Kerk in Actie: nieuwe kansen voor straatkinderen. De straatkinderen van Kampala, Oeganda, worden op weg geholpen naar een betere toekomst.
2. Het project Care4Malawi waar ds. Gert van de Pol meewerkt aan de opbouw van de kerk, en zijn vrouw Rieneke als verpleegkundige een bijdrage levert aan de palliatieve zorg. Zij zijn beiden uitgezonden vanuit de Johanneskerk in Rotterdam-Lombardijen, een kleine protestantse gemeente, met ondersteuning van de GZB.

Belangrijke data in de komende tijd zijn:
3 september 2017:gemeentezondag: eerste informatie over de projecten;
10 september 2017:collecte voor beide projecten;
15 oktober 2017:zondag Wereldiakonaat met focus op Oeganda;
15 april 2018:zondag Werelddiakonaat met focus op Malawi.

collectes 40Dagentijd: voor moeders in Oeganda. Iedere zondag wordt één aspect uit het dagelijks leven van moedige moeders in Oeganda belicht.

Namens de Taakgroep Diaconaat&Zending