De komende jaren ondersteunt de PGO twee projecten: 1. een project van Kinderen in de Knel van Kerk in Actie: nieuwe kansen voor straatkinderen. De straatkinderen van Kampala, Oeganda, worden op weg geholpen naar een betere toekomst. 2. Het project Care4Malawi waar ds. Gert van de Pol meewerkt aan de opbouw van de kerk, en zijn vrouw Rieneke als verpleegkundige een bijdrage levert aan de palliatieve zorg. Zij zijn beiden uitgezonden vanuit de Johanneskerk in Rotterdam-Lombardijen, een kleine protestantse gemeente, met ondersteuning van de GZB.
Belangrijke data in de komende tijd zijn:
3 september: gemeentezondag: eerste informatie over de projecten;
10 september: collecte voor beide projecten;
15 oktober: zondag Wereddiakonaat met focus op Oeganda;
11 februari 2018: zondag Werelddiakonaat met focus op Malawi.
Namens de Taakgroep Diaconaat&Zending