De komende jaren ondersteunt de PGO twee projecten:
1. een project van Kinderen in de Knel van Kerk in Actie: nieuwe kansen voor straatkinderen. De straatkinderen van Kampala, Oeganda, worden op weg geholpen naar een betere toekomst.
2. Het project Care4Malawi waar ds. Gert van de Pol meewerkt aan de opbouw van de kerk, en zijn vrouw Rieneke als verpleegkundige een bijdrage levert aan de palliatieve zorg. Zij zijn beiden uitgezonden vanuit de Johanneskerk in Rotterdam-Lombardijen, een kleine protestantse gemeente, met ondersteuning van de GZB.

Meer informatie

Namens de Taakgroep Diaconaat&Zending