Koffiebijeenkomst in de Regenboogkerk

Op vrijdag 14 juli is de maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk. U bent van harte welkom om 10.00 uur. De bijeenkomst staat open voor gemeenteleden en belangstellenden en is bedoeld om elkaar te ontmoeten. Komt u ook?
Muziekklanken! Muziek om naar te luisteren! Muziek ontroert? Zo gaan wij deze ochtend beleven. Mw. A. van Heurn neemt ons mee op de klanken van muziek. Die klanken komen uit de vleugel waarop zij speelt, voor ons. We laten ons verrassen met haar keuze van de muziek die zij ten gehore brengt en hopen volop te genieten.
In de maand augustus is er geen koffiebijeenkomst in de Regenboogkerk. In september komt ds. A. Verburg weer met een onderwerp op onze bijeenkomst. Namens de werkgroep wensen wij u allen een mooie zomer toe.
Wanneer het moeilijk voor u is om zelfstandig naar de kerk te komen, kunt u voor vervoer contact opnemen met mw. J.C. van Cuilenburg-Pasma, tel. 5170435, of mw. T. Roelofsen, tel. 5155739 (bij afwezigheid kunt u inspreken). Wilt u ons de dag vóór de koffieochtend bellen, als u gebruik wilt maken van vervoer?