Vandaag, 27 augustus, is er in de Groene Kerk weer een Amnesty-groetenactie voor gevangenen, ter dood veroordeelden en mensenrechtenorganisaties wereldwijd. We zouden het op prijs stellen als u een kaart wilt schrijven. U kunt na afloop van de dienst in Willibrords Erf een kaart meenemen met begeleidende tekst. De kaarten zijn al voorzien van een postzegel. Sinds 1 januari 2017 kost een postzegel voor het buitenland € 1,33. Graag een bijdrage aan de kosten van de kaart en de postzegel in de Amnesty-collectebus die op de tafel staat in Willibrords Erf. Alvast onze dank.
Amnesty-acties hebben veel bereikt. Deze week meldde Amnesty de tien mooiste resultaten in 2017, o.a. de vrijlating in mei 2017 van klokkenluider Chelsey Manning die in 2013 veroordeeld werd tot 35 jaar gevangenschap. Na vele acties van Amnesty kreeg ze gratie van Obama. Ze had geheime regeringsdocumenten doorgespeeld naar klokkenluiderswebsite WikiLeaks. Ze onthulde o.a. informatie over oorlogsmisdaden, begaan door het Amerikaanse leger. Ook aan haar hebben we in de kerk vele malen een groet ter bemoediging gestuurd. Groetenacties hebben dus echt zin!
Marijke Visser-van Overeem, Werkgroep Amnesty Oegstgeest