Het College van Kerkrentmeesters heeft Mariëtte Keppel aangenomen als koster voor de Regenboogkerk. Wij zijn blij dat we Mariëtte bereid hebben gevonden; zij is enthousiast om te beginnen. Zij zal vandaag, 27 augustus, in de dienst voorgesteld worden en na de dienst kunt u nader kennis met haar maken. Samen met Gilles zal zij op 10 en 17 september de dienst in de Regenboogkerk doen. Mariëtte zal voor gemiddeld 14 uur per week worden ingezet voor kosterstaken. Dit betekent dat bij besprekingen/activiteiten met een kleine groep aan mensen wordt gevraagd om zelf e.e.a. te regelen, zoals koffie of thee zetten en opruimen. Voor het reserveren van een ruimte in de Regenboogkerk of vragen kunt u terecht bij het kerkelijk bureau, tel. 5175498 of kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl.
Namens het College van Kerkenrentmeesters, Fieke Sjoukes