Beelden van Feico Hajonides rondom het thema Troost

Expositie in de Regenboogkerk in de maand oktober 2017.
Feico Hajonides (*1959) is een oude bekende voor ons. Het beeld vooraan in de Regenboogkerk is, na een intensief overleg met gemeenteleden, door hem gemaakt. Hij studeerde aanvankelijk medicijnen, maar na een periode van bezinning koos hij definitief voor de ‘magische’ wereld van de beeldhouwkunst. Hij werkt voornamelijk in brons. Feico woont en werkt op het terrein van Aardewerkplaats Amiel in Voorstonden (de Achterhoek). Hij exposeerde meerdere malen in de Regenboogkerk, een enkele keer samen met etsen van zijn vader Theo.
Troost is een thema dat hem momenteel bijzonder bezighoudt. Hij schrijft daarover onder meer: ‘Troost zie ik als iets waarbij je het lot van de ander in je eigen leven toelaat. Je leeft even met de ander mee zonder een oplossing te hebben voor z’n verdriet. Dan kan het gebeuren dat vanuit dit meeleven een antwoord komt dat genezend is voor de ander. Dat kunnen troostende woorden zijn, maar ook een geschenk, een gebaar, een aanraking of… een beeld. In het zoeken naar waarachtige troost ontmoet ik de Christus ín de ander, ín mij en tussen ons. De meeste van deze beelden zijn ontstaan vanuit zo’n ontmoeting. Zo maakte ik een beeld voor een terminale zieke die steun zocht bij het sterven. En voor iemand die zijn geliefde door de dood heeft verloren. Ik ervaar mijn beelden als een zoeken naar hedendaagse, christelijke kunst. Ik wil laten zien dat een beeld troostend kan werken.’
Op 1 oktober zal Feico zijn werk na de kerkdienst verder toelichten, waarna de expositie geopend zal worden. U bent van harte welkom.
De kunstcommissie