Vrijwilligers gevraagd

Onder verantwoording van de PGO wordt elke zondagmiddag in Van Wijckerslooth/Rustenborch een protestantse kerkdienst gehouden. Tot nu toe waren er 32 vrijwilligers die meehielpen om de bewoners die naar de kerkdienst wilden, te halen en terug te brengen naar hun kamer. Door allerlei omstandigheden kunnen 9 vrijwilligers niet meer meehelpen. U/jij begrijpt dat er daarom dringend nieuwe vrijwilligers nodig zijn om de diensten in stand te houden. Wie helpt? Kom een keer kijken, de dienst begint om 16.00 uur, of misschien denkt u/jij: ‘ik geef me op’!
Opgave of info. bij Suze van Oostenbrugge, tel. 5153796, of Rie van der Reijden, tel. 5173618