Wat kunnen we als kerken doen om schuldhulpverlening voor te zijn?

Die vraag zal centraal staan op de tweejaarlijkse bijeenkomst van het DPO voor diaconieën op dinsdag 10 oktober, van 20.00-22.00 uur. Jan Siebols, voorheen directeur van de Gemeentelijke Kredietbank van Amsterdam, werd gevraagd om een project op te zetten om te voorkomen dat mensen bij zijn instelling terechtkomen. Dat werd het project Vroeg eropaf. Dit project is zeer succesvol, want door de vroege signalering van schulden is in Amsterdam het aantal huisontruimingen afgenomen met 41%. In Oegstgeest zijn schulden vaak verborgen, maar niet minder ingrijpend. Ook hier is SchuldHulpMaatje actief. Maar voorkomen is beter dan genezen. Jan Siebols zal hierover vertellen en ons uitdagen met de vraag: Wat kun je als bedrijf, overheid, organisatie, kerk, burger (anders) doen om vroegsignalering te bevorderen? Deze avond wordt georganiseerd door het DPO. Bij deze avond zal ook een medewerker van de gemeente Oegstgeest aanwezig zijn en van het sociaal team. We zullen onderzoeken of we in deze vraag niet alleen als kerken, maar ook met de overheid gezamenlijk kunnen optrekken. Daarnaast is het een avond om elkaar te ontmoeten, niet alleen voor diakenen. Daarom zal er na afloop alle gelegenheid zijn om door te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
Dorpscentrum, Kapelzaal.
Info.: ds. Iris van der Heul, / 06-19194804.
Inleider: Jan Siebols