E-mails van @pgoegstgeest.nl worden als SPAM gemarkeerd

De PGO maakt meer en meer gebruik van e-mails om te communiceren met haar leden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van e-mailadressen die eindigen op @pgoegstgeest.nl, zoals: , , . Helaas komen deze e-mails niet altijd terecht in de inbox van de geadresseerde, maar in de SPAM-box. Dit komt vooral veel voor, maar niet uitsluitend, bij […]

Kerstviering Dorpscentrum

Op woensdag 20 december van 16.30 tot ong. 19.30 uuris er voor de senioren van de PGO en andere belangstellenden een kerstviering in het Dorpscentrum aan de Lijtweg. Het belooft een boeiend programma te worden waaraan o.a. Cappella pro Cantibus haar medewerking zal verlenen. Evenals andere jaren is er een eenvoudige maaltijd. U kunt zich […]

Kerstviering bij GGZ Leiden en Duin- en Bollenstreek

Op zondagmiddag 10 december, 16.00 uur(tot ong. 17.00 uur), zal voor cliënten en personeel van GGZ Leiden en Duin- en Bollenstreek, hun familie, vrienden/bekenden en andere belangstellenden een kerstviering worden gehouden, in de Theaterzaal van het Receptiegebouw, Endegeesterstraatweg 5 in Oegstgeest. Vanaf 15.15 uurwordt u welkom geheten met een kop koffie/thee/chocolademelk en iets lekkers. Een […]

Pianomuziek tijdens de collecte

Tijdens de diensten in de komende adventsperiode zal in de Regenboogkerk tijdens de collecte steeds de vleugel bespeeld worden. Op 3 decemberzal dat gebeuren door Jasmijn van der Weide, op 10 decemberdoor Cor de Jong, op 17 decemberdoor Jan Krajenbrink en tijdens de maaltijdvieringdoor Marnix Smit. Op 24 december is er geen dienst in de […]

Zangers gezocht voor afscheidsdienst ds. Christiaan Donner

Op zondagochtend 31 decemberzal ds. Christiaan Donner voor het laatst als interim-predikant voorgaan in een dienst van de PGO. Deze dienst zal plaatsvinden in de Regenboogkerk; er is die ochtend geen dienst in de Groene Kerk. Ds. Donner zou het fijn vinden als er in die dienst veel gezongen wordt. De cantorijen hebben dan net […]

Wijkavond rond voltooid leven

Uit de enquête die we in sectie Oost hebben uitgestuurd en gelukkig ook beantwoord weer ontvingen, bleek dat wijkavonden om kerkelijke buurtgenoten te ontmoeten zeer op prijs werden gesteld. Zo zal op dinsdagavond 28 november een wijkavond worden georganiseerd bij Elise Tupker aan de Prins Hendriklaan 13. Woont u in de buurt en wilt u geloofsgenoten […]

Conceptbegrotingen 2018

De kerkenraad heeft onlangs de conceptbegrotingen voor 2018 van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Diaconie en Zending besproken. Op de PGO-website zijn samenvattingen geplaatst. De volledige conceptbegrotingen 2018 liggen van maandag 20 november t/m vrijdag 1 december ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. Reacties op de conceptbegrotingen kunnen tot uiterlijk 2 […]

Taizé viering in Oegstgeest

Op woensdag 22 novemberhouden we om 19.15 uureen viering zoals dat in Taizé gedaan wordt. Voorbereid door jongeren. In het koor van de Groene Kerk. Met kaarsjes en kruis zoals op deze foto. En op kussens in plaats van op stoelen. Om die avond mee te kunnen zingen, zelfs 4-stemmig, kun je met Hans de […]

Kerstkaarten te koop

Kerstkaarten t.b.v. de voedselbank In het Dorpscentrum zijn, behalve de kaarten voor alle gelegenheden, kerstkaarten te koop. De opbrengst hiervan is (na aftrek van de kosten) bestemd voor de voedselbank.

Kerkelijk bureau gesloten

Kerkelijk Bureau gesloten Het Kerkelijk Bureau is van maandag 13 tot en met vrijdag 17 novembergesloten. Voor dringende zaken gedurende deze periode kunt u contact opnemen met penningmeester Thijs Breet (tel. 06-1255 4478) of E-Mail De Ledenadministratie is op dinsdagochtend 14 november van 10.00 tot 12.00 uur wel open. Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters