Conceptbegrotingen 2018

De kerkenraad heeft onlangs de conceptbegrotingen voor 2018 van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Diaconie en Zending besproken. Op de PGO-website zijn samenvattingen geplaatst. De volledige conceptbegrotingen 2018 liggen van maandag 20 november t/m vrijdag 1 december ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. Reacties op de conceptbegrotingen kunnen tot uiterlijk 2 december worden gestuurd naar de scriba van de kerkenraad, mw. M. Huizer, Warmonderweg 2C, 2341 KV Oegstgeest; e-mail . Tijdens de vergadering van de kerkenraad op 7 december zullen de reacties worden besproken en zullen de begrotingen voor 2018 worden vastgesteld.
Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters /
Jan Hendrik Luijt, penningmeester Taakgroep Diaconie en Zending