E-mails van @pgoegstgeest.nl worden als SPAM gemarkeerd

De PGO maakt meer en meer gebruik van e-mails om te communiceren met haar leden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van e-mailadressen die eindigen op @pgoegstgeest.nl, zoals: , , . Helaas komen deze e-mails niet altijd terecht in de inbox van de geadresseerde, maar in de SPAM-box. Dit komt vooral veel voor, maar niet uitsluitend, bij geadresseerden met een e-mailadres dat eindigt op gmail.com. Er wordt gezocht naar een oplossing om dit te voorkomen. U wordt aangeraden om ook in uw SPAM-box te kijken of daar e-mails van de PGO in terecht zijn gekomen.
Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters