Kerstviering Dorpscentrum

Op woensdag 20 december van 16.30 tot ong. 19.30 uuris er voor de senioren van de PGO en andere belangstellenden een kerstviering in het Dorpscentrum aan de Lijtweg.
Het belooft een boeiend programma te worden waaraan o.a. Cappella pro Cantibus haar medewerking zal verlenen. Evenals andere jaren is er een eenvoudige maaltijd.
U kunt zich vóór 13 decemberopgeven bij:
mw. A. Brandt, tel. 517 43 86,
mw. B. van Delft, tel. 515 49 57 of
mw. M. de Ruijter, tel. 517 61 58.
Als u niet op eigen gelegenheid kunt komen, kan voor vervoer gezorgd worden.
Er wordt een collecte gehouden aan het eind van de avond.
Namens de werkgroep, mw. W. Kwestro