Uitnodiging

Op donderdag 11 januari jl. heeft de beroepingscommissie een advies uitgebracht aan de Kerkenraad inzake het beroepen van een predikant in de vacature ds. Kees Zwart.
De beroepingscommissie heeft het advies uitvoerig toegelicht. De Kerkenraad heeft dit advies unaniem overgenomen.

De Kerkenraad nodigt u uit voor een gemeente-vergadering op donderdagavond 25 januari a.s. om 20.00 uur in de Regenboogkerk.

Tijdens deze vergadering zal de Kerkenraad de voordracht bekend maken en zal de beroepingscommissie haar advies toelichten. De gemeente zal vervolgens besluiten over het beroep aan de voorgestelde kandidaat.

P.S. Wilt u voor deze avond gebruik maken van de autodienst, neem dan contact op met Dhr. Dirk Jan de Ruijter sr. (tel. 071 517 6158).

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Maureen van den Brink, voorzitter (a.i.)
Mirjam Huizer, scriba