Herinrichting erf Regenboogkerk

Het erf van de Regenboogkerk wordt opnieuw ingericht. Met de verkoop van Sonne-Wende wordt een deel van de parkeerruimte niet verkocht maar bij het terrein van de kerk wordt getrokken. Bovendien is er onderhoud nodig aan het bestaande terrein dat vol met gaten zit. Ook zal de opslagruimte bij de fietsenstalling worden verbouwd tot een afsluitbare berging.

Bij het ontwikkelen van het plan voor het vergrote kerkerf zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

• een goede balans tussen zo veel mogelijk parkeerplaatsen en zo veel mogelijk groen
• in de stijl van de jaren ’30 wijk
• rekening houden met de mobiliteit van de bezoekers van de kerk
• veiligheid en goede verlichting van het terrein
• duurzaam, toekomstbestendig en onderhoudsarm

Architect Dolf Floors, die we al kennen van de herinrichting van de Regenboogkerk, is door de projectgroep (bestaande uit Ellen Kralt, Wim Visée en Thijs Breet) gevraagd een concept ontwerp te maken. Dit ontwerp is vervolgens bestudeerd door gemeenteleden, de directe buren en door de Gemeente Oegstgeest en van commentaar voorzien.
De suggesties zijn verwerkt in het definitieve ontwerp, dat door de Gemeente Oegstgeest in november 2017 is goedgekeurd.

Definitieve ontwerp

Resultaat

Er komen 19 parkeerplaatsen. Alle parkeerplaatsen zijn goed in- en uit te rijden.
Het groen moet iets verplaatst worden, maar het totaal aan groen blijft gelijk.
Het erf wordt duurzaam, toekomstbestendig aangepakt en onderhoudsvriendelijk
gemaakt.
Het middenerf wordt in alle opzichten rollator-vriendelijk.
De beeldbepalende taxusbomen links op de hoek van het gebouw en rechts van de ingang blijven behouden.
De verlichting rond de kerk wordt verbeterd.
De noordelijke ingang van de zalen en de nooduitgang van de kerk zullen ook met de rollator toegankelijk zijn.
De opslagruimte bij de fietsenstalling wordt een goed af te sluiten berging.
Het wordt gemakkelijker om over het grind vanaf de straat naar de stalling te fietsen.
De watermeter wordt verplaatst van de tuin naar de meterkast van de Regenboogkerk.

Op maandag 5 februari zal de Aannemers- en Hoveniersbedrijf J. Jonker & Zn uit Rijnsburg beginnen met de uitvoering.
De verwachting is dat de werkzaamheden tot begin april zullen duren.

Er wordt al het mogelijke gedaan om de overlast tot een minimum te beperken.
Zo zal de hoofdingang van de kerk ’s avonds en in het weekend goed en veilig bereikbaar zijn.
Voor de activiteiten die overdag in de kerk plaatsvinden worden alternatieve locaties geregeld. U wordt hierover tijdig geïnformeerd!

Namens de projectgroep, Ellen Kralt – College van Kerkrentmeesters
19-1-2018