De actie Kerkbalans 2018 is op zaterdag 20 januari van start gegaan met het luiden van de klok van de Groene Kerk en een lunch voor de Kerkbalans-vrijwilligers in Willibrords Erf. De actie duurt tot zaterdag 3 februari. De 83 Kerkbalans-vrijwilligers hebben de afgelopen week zo’n 900 adressen bezocht om de Kerkbalans-enveloppe af te geven, en komende week zullen ze de antwoordenveloppe met daarin het toezeggingsformulier weer ophalen. Hebt u het formulier al ingevuld?!
Nog eens 450 adressen hebben het Kerkbalans-materiaal via e-mail toegezonden gekregen en zullen digitaal hun toezeggingen doen.
Ondanks het feit dat aan de verzendende kant alles, wat technisch mogelijk is, is gedaan om te voorkomen dat de Kerkbalans-e-mails bij de geadresseerden in de SPAM-map komen in plaats van in de IN-map, kan niet worden uitgesloten dat dat toch gebeurt. U wordt daarom aangeraden om ook in uw SPAM-map te kijken naar e-mails van de PGO. Mocht dat bij u het geval zijn, laat het me dan weten door middel van een e-mail naar kerkbalans@pgoegstgeest.nl
Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters

In de Oegstgeester Courant van afgelopen week is aandacht besteed aan de start van de Actie Kerkbalans.
Lees hier het artikel