Kerkbalans 2018 ‘Geef voor je kerk’ en SPAM

De actie Kerkbalans 2018 is op zaterdag 20 januari van start gegaan met het luiden van de klok van de Groene Kerk en een lunch voor de Kerkbalans-vrijwilligers in Willibrords Erf. De actie duurt tot zaterdag 3 februari. De 83 Kerkbalans-vrijwilligers hebben de afgelopen week zo’n 900 adressen bezocht om de Kerkbalans-enveloppe af te geven, en komende week zullen ze de antwoordenveloppe met daarin het toezeggingsformulier weer ophalen. Hebt u het formulier al ingevuld?!
Nog eens 450 adressen hebben het Kerkbalans-materiaal via e-mail toegezonden gekregen en zullen digitaal hun toezeggingen doen.
Ondanks het feit dat aan de verzendende kant alles, wat technisch mogelijk is, is gedaan om te voorkomen dat de Kerkbalans-e-mails bij de geadresseerden in de SPAM-map komen in plaats van in de IN-map, kan niet worden uitgesloten dat dat toch gebeurt. U wordt daarom aangeraden om ook in uw SPAM-map te kijken naar e-mails van de PGO. Mocht dat bij u het geval zijn, laat het me dan weten door middel van een e-mail naar
Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters

In de Oegstgeester Courant van afgelopen week is aandacht besteed aan de start van de Actie Kerkbalans.
Lees hier het artikel