Mw. Hantie Maris is niet alleen werkzaam op het Kerkelijk Bureau (KB), maar is ook gastvrouw bij uitvaartbijeenkomsten in de Groene Kerk en condoleances in Willibrords Erf. Daardoor is het KB niet altijd bemenst en kan het voorkomen dat de telefonische bereikbaarheid niet optimaal is. Omdat Hantie regelmatig op een zaterdag als gastvrouw moet werken, compenseert zij dat met vrije tijd op de woensdagen is het KB voortaan op die dag gesloten.
Als u een persoonlijk bezoek aan het KB wilt brengen, is het verstandig om eerst telefonisch (517 54 98 ) of via e-mail (kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl) een afspraak te maken. U voorkomt daarmee dat u voor een dichte KB-deur komt te staan. De Ledenadministratie is alleen op dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uurbemenst en telefonisch bereikbaar (517 54 98 ). Het e-mailadres van de ledenadministratie is ledenadministratie@pgoegstgeest.nl
Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters