Mededeling kerkenraad

De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat dhr. Lex Huisman bereid is het ambt van diaken op zich te nemen en tevens de functie van penningmeester van de taakgroep Diaconaat & Zending te vervullen. Dhr. Huisman is eerder actief geweest in de PGO als diaken en penningmeester. Als er geen wettelijke bezwaren worden ingediend, zal de heer Huisman herbevestigd worden tijdens de ambtsdragerszondag op 28 januari.
Mirjam Huizer, scriba