Voorgenomen besluit kerkenraad voor het beroepen van een predikant

Op 11 januari jl. heeft de beroepingscommissie een advies uitgebracht aan de kerkenraad inzake het beroepen van een predikant in de vacature ontstaan na het vertrek van ds. Zwart. De beroepingscommissie heeft dit advies uitvoerig toegelicht.
Daaropvolgend heeft de kerkenraad een kandidaat gesteld, conform het genoemde advies, waarover de gemeenteleden in de gemeentevergadering van afgelopen donderdagavond, 25 januari konden stemmen.
De aanwezige gemeenteleden hebben zich unaniem positief uitgesproken over het advies.
Daarom is het de kerkenraad een groot genoegen u te kunnen meedelen dat zij voornemens is een beroep uit te brengen op ds. Rian Veldman.
Ds. Rian Veldman is 36 jaar, is gehuwd en heeft 2 kinderen, woont in Rotterdam en
is momenteel predikant in Rotterdam-Kralingen.

Voordat de kerkenraad het beroep formeel uit mag brengen, zijn stemgerechtigde leden van onze gemeente nog in de gelegenheid om tot en met donderdag 1 februari bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure (dus niet tegen de verkozen persoon) en dit bezwaar schriftelijk en ondertekend bij de voorzitter of scriba van de kerkenraad in te dienen.
Als dat niet gebeurt, hoopt de kerkenraad daarna het beroep uit te brengen.

De kerkenraad is blij en dankbaar dat het hele proces tot nu toe zo vlot is verlopen en dankt met name de beroepingscommissie voor het vele en zorgvuldige werk dat zij heeft verricht!

Namens de kerkenraad PGO,

Maureen van den Brink, voorzitter a.i.
Mirjam Huizer, scriba

25-01-2018