25 februari 2018, Zondag ‘Reminiscere; gedenk uw barmhartigheid. Tekst voor de preek: Marcus 9: 4 Thema: Topervaringen en de weg ‘beneden langs’, ds. A. Verburg

Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, 1. Ik snap Petrus wel. Als je dan eens een bijzondere ervaring hebt met het geloof, als de man waarin je langzamerhand bent gaan geloven, ook al snap je nog niet alles waarover hij spreekt, als die man dan van gedaante verandert en begint te stralen, shining, in schitterend […]

Er is een kandidaat-voorzitter voor de Kerkenraad

De afgelopen tijd heeft het moderamen naarstig gezocht naar een kandidaat-voorzitter van de kerkenraad. Afgelopen week heeft Marien den Boer ermee ingestemd om door de kerkenraad te worden voorgedragen als kandidaat-ambtsdrager en beoogd voorzitter kerkenraad. In de kerkenraadsvergadering van 8 maart aanstaande zal deze voordracht en de verdere procedure aan de orde komen. In overleg […]

Bericht van de Kerkenraad

De kerkenraad is zeer verheugd u te kunnen mededelen dat ds Rian Veldman het beroep van onze gemeente van harte heeft aanvaard. We hopen dat we als gemeente met ds. Veldman en zijn gezin mooie en gezegende jaren tegemoet gaan. Inmiddels heeft zorgvuldige afstemming plaatsgevonden met ds. Veldman en de protestantse gemeente in Kralingen over […]

Beroepen

‘Beste gemeenteleden van de PGO, Velen van u weten dat ik in gesprek was met twee kerkelijke gemeenten over eventueel door hen beroepen te worden als predikant. Zondag 19 februari jl. heb ik ‘s middags een beroepsbrief ontvangen van de Protestantse Gemeente te Wilnis (PKN Ontmoetingskerk). ’s Avonds heb ik het beroep aangenomen. Bevestiging en […]

Spiritualiteit van Bachs Matthaüs-Passion

De Mattheüs-Passie kun je vanuit verschillende gezichtspunten beluisteren. Eén daarvan is de spiritualiteit. In de toonzetting van het lijdensverhaal van Mattheüs weet Bach een geestelijke ruimte te openen waar de goddelijke en menselijke wereld elkaar raken. Volgende week zondag, 4 maart, van 15.00-17.00 uur,in het Dorpscentrum, willen wij de spirituele ruimte van Bachs Matthäus-Passion binnengaan […]

Gebruik Regenboogkerk door zevendedags-adventisten uit Leiden

De kerkenraad heeft onlangs een verzoek gekregen van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten uit Leiden (zie www.adventkerkleiden.nl) om op zaterdagen de Regenboogkerk te gebruiken. Na overleg heeft de kerkenraad besloten dit verzoek in te willigen. Wij willen onze (evangelische) broeders en zusters in het geloof in Christus graag aan onderdak helpen. Dit betekent praktisch gezien […]

De Koffiekamer

Donderdag 1 maart is de maandelijkse koffiekamer in Willibrords Erf. Laten we ons gesprek houden over de ‘5 Sola’s’. In het nieuwe (gratis) maandblad van de PKN, Petrus, staat daar een inspirerend interview over. ‘Sola fide’ is niet de enige. We verkennen samen wat we er vandaag bij denken. Ds. Christiaan Donner leidt het gesprek. […]

Voorlopige resultaten actie Kerkbalans 2018

Gedurende de laatste week van januari en de eerste week van februari hebben 83 vrijwilligers Kerkbalans-enveloppen bezorgd bij 887 (2017: 783) kerkleden en hebben 451 (2017: 372) leden e-mails ontvangen voor het doen van een toezegging via internet. In totaal zijn dit jaar 1.338 leden van 25 jaar en ouder benaderd (2017: 1.155). Dat aantal […]

Meezingen met Telemann?

Als u de smaak te pakken hebt van de Leidse Scratchdagen en graag nog wat meer wilt zingen, maar ook als u de Leidse Scratchdagen heeft gemist en wel graag zingt, is dit een bericht voor u! Op zondag-ochtend 11 maart(Laetare) wil ik graag psalm 117 (‘Laudate Jehovam’) van Telemann uitvoeren in de dienst in […]

Tekstlezing uit de ‘Levenslessen’ van Meister Eckhart

Meister Eckhart (1260-1327?) is verrassend genoeg opnieuw in de belangstelling, er is een nieuwe aandacht voor zijn theologie en spiritualiteit. Dichters en denkers grijpen steeds weer terug op deze eigenzinnige mysticus. Hij was een vrije denker, die het aandurfde de officiële leer van de kerk in twijfel te trekken. In die zin is Eckhart ook […]