Bericht van de Kerkenraad

De kerkenraad is zeer verheugd u te kunnen mededelen dat ds Rian Veldman het beroep van onze gemeente van harte heeft aanvaard. We hopen dat we als gemeente met ds. Veldman en zijn gezin mooie en gezegende jaren tegemoet gaan. Inmiddels heeft zorgvuldige afstemming plaatsgevonden met ds. Veldman en de protestantse gemeente in Kralingen over af te ronden werkzaamheden in Rotterdam en het afscheid van zijn kinderen op hun school. Eind juni zal ds. Veldman afscheid nemen in Rotterdam. Passende huisvesting in Oegstgeest is inmiddels gevonden. De intrededienst zal plaatsvinden op zondag 8 juli. Dat is nog vóòr het begin van de schoolvakanties en afgestemd op de vakanties van de huidige predikanten. In de zomermaanden kunnen ds. Veldman en zijn gezin dan ‘goed landen’ in Oegstgeest en het seizoen 2018-2019 voorbereiden.
Mirjam Huizer, scriba
25-2-2018