Bericht van de Kerkenraad

De uitslag van de daartoe gehouden stemming van de stemgerechtigde leden van de PGO tijdens de gemeentevergadering van 25 januari 2018 was positief. De Kerkenraad heeft dan ook op 5 februari 2018 een beroep uitgebracht op ds. R.C. Veldman.
De Kerkenraad spreekt de hartelijke wens uit dat ds. Veldman dit beroep zal aanvaarden.
Hij heeft daarvoor drie weken de tijd, gerekend vanaf 5 februari. We houden u op de hoogte.
Namens de Kerkenraad Mirjam Huizer, scriba
7-2-2018