Beroepen

‘Beste gemeenteleden van de PGO, Velen van u weten dat ik in gesprek was met twee kerkelijke gemeenten over eventueel door hen beroepen te worden als predikant. Zondag 19 februari jl. heb ik ‘s middags een beroepsbrief ontvangen van de Protestantse Gemeente te Wilnis (PKN Ontmoetingskerk). ’s Avonds heb ik het beroep aangenomen. Bevestiging en intrede zullen plaatsvinden op 15 april om 15.00 uur.Ds. Gert Jan de Bruin zal mij in het ambt van predikant bevestigen. De gemeente Ontmoetingskerk en Heleen en ik hebben de gehele procedure als zeer bijzonder en inspirerend ervaren. Een geestkrachtig en mooi proces. Voor ons is duidelijk dat dit de tijd en het moment is om ja tegen deze roeping te zeggen. In vertrouwen op Hem naar wie de naam van zondag 19 feb. verwijst: ‘invocabit’ (Ps. 91: 15); God belooft dat Hij zal antwoorden wie hem aanroepen.’
Piet Ravensbergen

Als PGO wensen we Piet en Heleen van harte geluk met het aannemen van dit beroep. Ze blijven in Valkenburg wonen en blijven daarmee gelukkig ook met ons verbonden.
Ds. Aart Verburg
24-2-2018