Er is een kandidaat-voorzitter voor de Kerkenraad

De afgelopen tijd heeft het moderamen naarstig gezocht naar een kandidaat-voorzitter van de kerkenraad. Afgelopen week heeft Marien den Boer ermee ingestemd om door de kerkenraad te worden voorgedragen als kandidaat-ambtsdrager en beoogd voorzitter kerkenraad. In de kerkenraadsvergadering van 8 maart aanstaande zal deze voordracht en de verdere procedure aan de orde komen. In overleg met Marien leek het het moderamen juist om u in de vreugde over deze ontwikkeling te laten delen.
Mirjam Huizer, scriba
25-2-2018