Gebruik Regenboogkerk door zevendedags-adventisten uit Leiden

De kerkenraad heeft onlangs een verzoek gekregen van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten uit Leiden (zie www.adventkerkleiden.nl) om op zaterdagen de Regenboogkerk te gebruiken. Na overleg heeft de kerkenraad besloten dit verzoek in te willigen. Wij willen onze (evangelische) broeders en zusters in het geloof in Christus graag aan onderdak helpen. Dit betekent praktisch gezien dat zij vanaf 3 maarta.s. op zaterdagen tot 13.00 uurhet gehele gebouw gebruiken en daarnaast op de laatste zaterdag van de maandzaal 1 en 2 tot 17.00 uur.Ze betalen de PGO een vergoeding voor het gebruik van de kerk en zorgen zelf voor een koster en andere benodigde ondersteuning. De overeenkomst is in eerste instantie voor vier maanden: maart t/m juni.In de PGO-kerkenraadsvergadering van juni 2018 zal worden geëvalueerd en besloten of de afspraken zullen worden gecontinueerd.
Mirjam Huizer, scriba kerkenraad PGO
24-2-2018