Spiritualiteit van Bachs Matthaüs-Passion

De Mattheüs-Passie kun je vanuit verschillende gezichtspunten beluisteren. Eén daarvan is de spiritualiteit. In de toonzetting van het lijdensverhaal van Mattheüs weet Bach een geestelijke ruimte te openen waar de goddelijke en menselijke wereld elkaar raken. Volgende week zondag, 4 maart, van 15.00-17.00 uur,in het Dorpscentrum, willen wij de spirituele ruimte van Bachs Matthäus-Passion binnengaan en ons laten raken door wat tekst en muziek ons te zeggen hebben aan de hand van verschillende fragmenten, door liturgist Ad de Keyzer, beleidsmedewerker bij de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef in Den Bosch en wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. Hij is auteur van Bachs grote passie, een spiritueel-liturgische benadering van de Matthäus-Passion.
Richtbedrag: €5,-.
Info.: Gerrie Kooijman-van Andel, tel. 06-18 39 26 04 of gerriekooijman@planet.nl