Voorlopige resultaten actie Kerkbalans 2018

Gedurende de laatste week van januari en de eerste week van februari hebben 83 vrijwilligers Kerkbalans-enveloppen bezorgd bij 887 (2017: 783) kerkleden en hebben 451 (2017: 372) leden e-mails ontvangen voor het doen van een toezegging via internet. In totaal zijn dit jaar 1.338 leden van 25 jaar en ouder benaderd (2017: 1.155). Dat aantal is hoger dan vorig jaar, omdat de leden die om wat voor reden dan ook in voorgaande jaren niet zijn benaderd nu wel een Kerkbalans-enveloppe hebben ontvangen. Een lid is hier gedefinieerd als een pastorale eenheid; het kan dus ook staan voor een echtpaar of een gezin.

De 35 leden die eerder al via een zogenoemde Overeenkomst Periodieke Gift (OPG) één of meer toezeggingen voor 2018 hadden gedaan, zijn niet opnieuw benaderd.

Een financiële bijdrage is toegezegd door 820 leden, dat is inclusief de 35 leden met een OPG (2017: 833) voor één of meer doelen. Dat is een response van 61% (2017: 72%).

De voorlopige resultaten van de actie Kerkbalans 2018 zijn:

Toezeggingen voor alle doelen druppelen nog steeds binnen waardoor de uiteindelijke bedragen hoger zullen uitkomen. Het is verheugend en bemoedigend dat er een stijging valt te melden van de toezeggingen voor Kerk en Diaconie en dat de toezeggingen voor Werelddiaconaat en Zending op hetzelfde niveau als vorig jaar zijn gebleven. Dit is een prachtig resultaat.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans 2018. Ook een woord van dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar hebben meegeholpen.

Thijs Breet en Dirk Jan de Ruijter sr. – namens de Kerkbalanscommissie
16-2-2018