Liturgiewerkplaats 15 april gaat niet door

Liturgiewerkplaats: 15 april niet, maar wel op 6 mei, 16.15 uur, in de Groene Kerk De top2000dienst die gepland was op 15 april is verplaatst naar het najaar.  In de PGO hebben we al jaren een klassieke liturgie op zondagochtend. Die wordt zeer gewaardeerd door veel kerkgangers. Toch zijn er ook mensen betrokken bij de PGO, die […]

Gezamenlijke zondagochtenddiensten

In de drie gemeentebijeenkomsten in januari is gepeild hoe u dacht over voortaan de zondagmorgen-diensten gezamenlijk te houden. In alle drie de bijeenkomsten was een ruime meerderheid (geschat: rond de 80%) van de aanwezigen voor het voortaan gezamenlijk kerken. De kerkenraad heeft op 8 maart besloten om toe te werken naar voortaan samen kerken. Dit […]

Lustrumconcert in Venetiaanse sferen

Cappella pro Cantibus zingt 45 jaar. Dus is het feest! Als er één plek is in Europa waar ze wel wisten wat feestvieren was, dan is het die haast onwerkelijke stad Venetië. Nog steeds kunnen we iets van het feestgevoel meekrijgen als we kijken naar de overdadige architectuur, de barokke schilderkunst, de kleurrijke carnavalsmaskers, en […]

Lectio Divina

Lectio Divina is een manier om biddend de Bijbel te lezen. Het is een oude traditie met wortels tot in de Vroege Kerk, vooral beoefend door de woestijnvaders in Egypte en Syrië in de vierde en vijfde eeuw. Augustinus schreef erover in zijn De Doctrina Christiana. Ook kerkvaders als Cassianus en Hieronymus schreven over de […]

Bericht Kerkenraad 14-3-2018

De Kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen, dat de heer Marien den Boer bereid is gevonden het ambt van ouderling te aanvaarden. Mits er vanuit de gemeente geen bezwaren worden ingediend bij de kerkenraad voor 31 maart, zal de heer Den Boer bevestigd worden in de gezamenlijke dienst van 15 april a.s. in de […]

Liturgiewerkplaats

In de PGO hebben we al jaren een klassieke liturgie op zondagochtend. Die wordt zeer gewaardeerd door veel kerkgangers. Toch zijn er ook mensen betrokken bij de PGO die wel eens wat anders zouden willen zingen, horen of lezen. De vraag is dan natuurlijk: wat dan? Daarom de oprichting van een liturgiewerkplaats. Eens per maand […]

11 maart 2018, Thema: Er zit brood in de toekomst – Ds. A. Verburg – Regenboogkerk

Johannes 6: 1 – 15 en Jozua 4: 10 – 5: 1 en 10 – 12 RBK, 11 maart 2018 Gebed van toenadering Kyrie gebed Gebed van de zondag Moment met de kinderen bij de koffer Voorganger: Ds. A. VerburgKindernevendienst: Jan Willem Weversmoment voor de kinderen: Vandaag vinden we in de Zorg-koffer koek. Deze zondag […]

Ds. Rian Veldman neemt het beroep naar Oegstgeest aan

De kerkenraad is zeer verheugd u te kunnen mededelen dat ds. Rian Veldman het beroep van onze gemeente van harte heeft aanvaard. We hopen dat we als gemeente met ds. Veldman en zijn gezin mooie en gezegende jaren tegemoet gaan. Inmiddels heeft zorgvuldige afstemming plaatsgevonden met ds. Veldman en de protestantse gemeente in Kralingen over […]

Muziek en spiritualiteit van de Russisch-Orthodoxe Kerk in de Groene Kerk

In tegenstelling tot de westelijke kerktraditie staat in de Russisch-Orthodoxe Kerk de persoonlijke beleving volledig centraal. Wat gezongen en uitgebeeld wordt, moet mensen raken. In de Orthodoxe Kerk wordt alles gezongen door de liturg (diaken), koor en priester. Deze muziek en daaraan verbonden spiritualiteit maakt grote indruk, zeker op westerlingen. De taakgroep Vorming Oecumene en […]

Speciale Jeugdkapeldienst in de Regenboogkerk

Volgende week zondag, 18 maart, is er opnieuw een speciale Jeugdkapeldienst in de Regenboogkerk, voorbereid door de leiding en de jongeren van de Jeugdkapel. Na het succes van vorig jaar (herinnert u zich nog de bijbelquiz die we met zijn allen hebben gespeeld? En het mooie pianospel van Tim tijdens de collecte?) is er weer […]