De Kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen, dat de heer Marien den Boer bereid is gevonden het ambt van ouderling te aanvaarden.
Mits er vanuit de gemeente geen bezwaren worden ingediend bij de kerkenraad voor 31 maart, zal de heer Den Boer bevestigd worden in de gezamenlijke dienst van 15 april a.s. in de Regenboogkerk.