Gezamenlijke zondagochtenddiensten

In de drie gemeentebijeenkomsten in januari is gepeild hoe u dacht over voortaan de zondagmorgen-diensten gezamenlijk te houden. In alle drie de bijeenkomsten was een ruime meerderheid (geschat: rond de 80%) van de aanwezigen voor het voortaan gezamenlijk kerken. De kerkenraad heeft op 8 maart besloten om toe te werken naar voortaan samen kerken. Dit nieuwe beleid gaat in op 1-10-2018. Van 1 oktober tot en met 31 maart zijn we samen in de Regenboogkerk; vanaf 1 april t/m 30 september in de Groene Kerk. Op de grote christelijke feestdagen (Pasen, Pinksteren en Kerstmis) en met de Gedachtenis van de overledenen (Allerzielen) rond 1 november, zal er in beide kerkgebouwen dienst zijn. Er wordt nu gewerkt aan de oplossing van praktische zaken.

Beide kerkgebouwen blijven volop ‘in bedrijf’. De Groene kerk voor de Avondgebeden in de veertigdagentijd voor Pasen, de drie dagen van Pasen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paasnachtdienst), voor rouw- en trouwdiensten en voor andere vieringen dan op de zondagochtend, zoals de Evensongs. De Regenboogkerk blijft open voor vergaderingen, meditatieavonden, bibliodrama, gemeentevergaderingen en vieringen die het best in de Regenboog passen.

Na een jaar zal de kerkenraad nagaan hoe de ervaringen zijn en of er dingen moeten worden bijgesteld.

Intussen zullen we in de zomer vanaf 1 juli, net als in 2016 en 2017, ook al gezamenlijke diensten houden. Dit jaar van 1 juli t/m 31 juli in de Regenboogkerk en van 1 aug t/m 30 september in de Groene Kerk.