Kerkelijk Bureau gesloten

Het Kerkelijk Bureau was de afgelopen week wegens ziekte van mw. Hantie Maris gesloten. Gelukkig is ze weer aardig opgeknapt van de griep en gaat ze de komende week genieten van een reeds geplande vakantie. Het Kerkelijk Bureau is daarom van maandag 12, tot en met vrijdag 16 maartgesloten. Voor dringende zaken gedurende deze periode kunt u contact opnemen met penningmeester Thijs Breet, tel. 06-12 55 44 78 of e-mail .
De Ledenadministratie is op dinsdagochtend 13 maart van 10.00 tot 12.00 uur wél open.
Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters
9-3-2018