In tegenstelling tot de westelijke kerktraditie staat in de Russisch-Orthodoxe Kerk de persoonlijke beleving volledig centraal. Wat gezongen en uitgebeeld wordt, moet mensen raken. In de Orthodoxe Kerk wordt alles gezongen door de liturg (diaken), koor en priester. Deze muziek en daaraan verbonden spiritualiteit maakt grote indruk, zeker op westerlingen. De taakgroep Vorming Oecumene en Samenleving (VOS) van de PGO organiseert – niet voor niets in de veertigdagentijd – zondag, 18 maart,een luisteravond in passende sfeer in de Groene Kerk. De avond wordt ingeleid en verzorgd door Theo Hop, emeritus predikant en een groot kenner van de Russisch-Orthodoxe kerkmuziek.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis.
Namens de taakgroep VOS, Willem Camphuis