Sobere maaltijden

In de veertigdagentijd worden, samen met de parochie, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt vijf sobere maaltijden gehouden: van 21 februari t/m 21 maart:zie ook de Paas-Oké! Vandaag en de komende zondagen liggen de intekenlijsten voor de sobere maaltijden voor u klaar in de Regenboogkerk en in Willibrords Erf. U bent vanaf 17.45 uur welkom in Willibrords Erf. Daar begint om 18.00 uur de sobere maaltijd. Meld u aan via de inschrijfformulieren of rechtstreeks bij Alies van Tuijl:, tel. 5150045. Graag uiterlijk op de maandag voorafgaande aan de sobere maaltijd van uw keuze. U kunt na de maaltijd ook deelnemen aan het Avondgebed in de Groene kerk.
Op woensdag 21 februariwordt de presentatie tijdens de sobere maaltijd georganiseerd door de diaconie van de Nederlands Gereformeerde Kerk, die Stichting De Haven ondersteunt bij het geven van pastorale zorg en maatschappelijke hulp aan prostituees.
Op woensdag 28 februariorganiseert de taakgroep Jeugd & Jongeren de sobere maaltijd. Een student komt ons over Happietaria-restaurants vertellen. Deze pop-up restaurants, gerund door studenten, geven hun opbrengst o.a. aan projecten van Tear, een christelijke organisatie die wereldwijd hulp biedt via lokale organisaties en kerken.
Op woensdag 7 maartvertelt Jouke Schat van de r.-k. parochie Sint Augustinus over het Lumen Valley Project in het West-Afrikaanse land Togo, waar met hulp van de Broeders van St. Jan Togolese jongeren een vak kunnen leren.
Op woensdag 14 maartkomt het ThuisFrontTeam graag vertellen over het werk van Laurens en Jayne in Novosibirsk, Rusland. Zij zijn met hun kinderen namens de NGK voor Operatie Mobilisatie (OM) uitgezonden. Deel van hun werkzaamheden is het ondersteunen van christelijke ondernemers.
Op woensdag 21 maarthoort u van Wessel Eijkman en/of Martine Delver namens de Taakgroep Diakonaat & Zending meer over de straatkinderen in Kampala en over hoe Kerk in Actie hen samen met lokale Oegandese partners helpt bij terugkeer naar hun geboortegrond in Karamoja in Noord-Oeganda.
Namens de Taakgroep Diaconaat & Zending, Martine Delver
8-2-2018