Orgelstukjes van Cor de Jong

Orgelstukjes
Voor de veertigdagentijd schreef Cor de Jong zeven korte orgelstukjes voor het koororgel van de Groene Kerk. Ze staan nu, met mooie opnamen van het gebouw erbij, op internet:
www.youtube.com/watch?v=nJAM6Pya5YY&feature=youtu.be