Zangers gezocht voor de intrededienst van ds. Rian Veldman

Op zondagmiddag 8 julizal ds. Rian Veldman worden bevestigd als predikant in onze gemeente. De dienst zal worden gehouden in de Regenboogkerk om 14.00 uur. In het overleg over deze dienst heeft ds. Veldman aangegeven dat hij het fijn zou vinden als o.a. ‘O come all ye servants’ van Christopher Tye en ‘Die naar menselijke […]

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG en de PGO

Op vrijdag 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) in werking is getreden. De AVG is de vervanger van de eerdere Wet bescherming persoonsgegevens. Met de AVG krijgen mensen meer rechten die hun privacy beschermen en krijgen organisaties, waaronder kerken, meer plichten om de gegevens van hun leden beter te beschermen om datalekken en/of […]

Nieuwe classis Zuid-Holland Noord

Nieuws met betrekking tot de nieuwe classis Zuid-Holland Noord – Per 1 mei is de classicale structuur van de Protestantse Kerk in Nederland ingrijpend gewijzigd: 74 classes hebben opgehouden te bestaan en daarvoor in de plaats zijn 11 nieuwe classes gekomen. Het ressort van classis Leiden is samengevoegd met dat van de classes Alphen aan […]

Eindexamens 2018

Uitslag schoolexamen 2018 – We naderen het tijdstip dat bekend wordt gemaakt wie er is geslaagd of gezakt voor het eindexamen voortgezet onderwijs. Altijd weer een spannende tijd! Zoals elk jaar willen wij (taakgroep jeugd en jongeren) alle examenkandidaten die op de een of andere manier zijn betrokken bij de PGO, een bloemetje geven (geslaagd […]

Week van de Begraafplaats

In het kader van de Week van de Begraafplaats organiseren het bestuur van Stichting Begraafplaats Groene Kerk en het College van Kerkrentmeesters PGO op zaterdag 26 mei een concert en op donderdag 31 mei een lezing in de Groene Kerk. Beide evenementen beginnen om 20.00 uur, kerk open om 19.30 uur. Zowel het concert als […]

Jaarrekeningen 2017

De concept jaarrekeningen 2017 van het College van Kerkrentmeesters (PGO) en van het College van Diakenen (Taakgroep Diaconie en Zending) zijn door de kerkenraad goedgekeurd. Samenvattingen van de jaarrekeningen leest u hier. De volledige jaarrekeningen liggen vanaf morgen, maandag 21 mei, ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. Maak eerst even een afspraak via […]

Kerkelijk bureau gesloten

Het Kerkelijk Bureau is van pinkstermaandag 21 mei tot en met vrijdag 25 mei gesloten. Voor dringende zaken gedurende deze periode kunt u contact opnemen met de penningmeester Thijs Breet (tel. 06 1255 4478) of E-Mail. De Ledenadministratie is op dinsdagochtend 22 mei van 10 tot 12 uur wel open. Thijs Breet – penningmeester College […]

Oproep: Wie helpt tuinieren?

De herinrichting van het erf van de Regenboogkerk is afgerond, de beplanting slaat goed aan en het onkruid dus ook! Het is de bedoeling dat de planten in de toekomst de bodem gaan bedekken, dan is er geen ruimte meer voor onkruid. Zover is het nog niet, onkruid trekken (dus niet schoffelen) is voorlopig nog […]

Uitnodiging voor kennismakingsavond met ds Rian Veldman

Voordat ds. Rian Veldman intrede doet op zondag 8 juli, wil hij graag kennismaken met ons als gemeente. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een kennismakingsavond met ds. Veldman op maandag 28 mei, 20.00 uur, in de Regenboogkerk. Het wordt een informele avond waarop we onze inspiratie met elkaar delen in de geest […]

Gelezen in OKE mei 2018

Het thema van het meinummer van OKE is HOUVAST, houvast in troost en hoop. Uitnodiging voor de kennismakingsavond op 28 mei met onze nieuwe dominee ds. Rian Veldman. Mededelingen uit de Kerkenraad. Activiteiten. Meer lezen? Klik hier