Berichten van mei 2018

10 Items

Week van de Begraafplaats

In het kader van de Week van de Begraafplaats organiseren het bestuur van Stichting Begraafplaats Groene Kerk en het College van Kerkrentmeesters PGO op zaterdag 26 mei een concert en op donderdag 31 mei een lezing in de Groene Kerk. Beide evenementen beginnen om 20.00 uur, kerk open om 19.30 uur. Zowel het concert als […]

Jaarrekeningen 2017

De concept jaarrekeningen 2017 van het College van Kerkrentmeesters (PGO) en van het College van Diakenen (Taakgroep Diaconie en Zending) zijn door de kerkenraad goedgekeurd. Samenvattingen van de jaarrekeningen leest u hier. De volledige jaarrekeningen liggen vanaf morgen, maandag 21 mei, ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. Maak eerst even een afspraak via […]

Kerkelijk bureau gesloten

Het Kerkelijk Bureau is van pinkstermaandag 21 mei tot en met vrijdag 25 mei gesloten. Voor dringende zaken gedurende deze periode kunt u contact opnemen met de penningmeester Thijs Breet (tel. 06 1255 4478) of . De Ledenadministratie is op dinsdagochtend 22 mei van 10 tot 12 uur wel open. Thijs Breet – penningmeester College […]

Oproep: Wie helpt tuinieren?

De herinrichting van het erf van de Regenboogkerk is afgerond, de beplanting slaat goed aan en het onkruid dus ook! Het is de bedoeling dat de planten in de toekomst de bodem gaan bedekken, dan is er geen ruimte meer voor onkruid. Zover is het nog niet, onkruid trekken (dus niet schoffelen) is voorlopig nog […]

Uitnodiging voor kennismakingsavond met ds Rian Veldman

Voordat ds. Rian Veldman intrede doet op zondag 8 juli, wil hij graag kennismaken met ons als gemeente. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een kennismakingsavond met ds. Veldman op maandag 28 mei, 20.00 uur, in de Regenboogkerk. Het wordt een informele avond waarop we onze inspiratie met elkaar delen in de geest […]

Gelezen in OKE mei 2018

Het thema van het meinummer van OKE is HOUVAST, houvast in troost en hoop. Uitnodiging voor de kennismakingsavond op 28 mei met onze nieuwe dominee ds. Rian Veldman. Mededelingen uit de Kerkenraad. Activiteiten. Meer lezen? Klik hier

Dank

Dank – De familie van mw. De Jong (overleden 1 maart jl.) ontving veel tekenen van medeleven uit onze gemeente, maar beschikt niet over alle adressen. Omdat de familie geen banden heeft met Oegstgeest, nemen we onderstaand bericht hier op: Wij hebben mogen ervaren, dat velen hebben meegeleefd, de laatste maanden en ook na het […]

Verbouwing Dorpscentrum

Help de verbouwing van het Dorpscentrum mogelijk te maken – Het Dorpscentrum Oegstgeest (DcO) bestaat nu ruim drie jaar en het loopt goed! Dankzij de vele vrijwilligers en dankzij al die mensen die de weg naar het Dorpscentrum hebben gevonden. Het DcO heeft zijn bestaansrecht bewezen. Daarom is nu de weg vrij om te investeren […]

Vacature Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK)

Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK): wie denkt mee over de vorm van onze vieringen? –Kerkdiensten of ‘vieringen’ staan centraal in ons kerkelijke leven. Hoe die worden beleefd, wordt in belangrijke mate bepaald door de liturgie en de muziek. Binnen de Protestantse Kerk van Oegstgeest fungeert de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek als klankbord (in dialoog met […]

Nieuw project zendingsbussen: een sterke kerk in Syrie

Syrische kerken als bakens van hoop – Onze zendingsbussen in de Groene Kerk en in de Regenboogkerk bij de uitgang van de kerk vullen we vanaf vandaag voor ons nieuwe project ‘Een sterke kerk in Syrië’. Na een uitzichtloze burgeroorlog ligt Syrië sinds 2011 in puin; uitzichtloos en rampzalig is de situatie daar. Steeds meer […]