Dank – De familie van mw. De Jong (overleden 1 maart jl.) ontving veel tekenen van medeleven uit onze gemeente, maar beschikt niet over alle adressen. Omdat de familie geen banden heeft met Oegstgeest, nemen we onderstaand bericht hier op:

Wij hebben mogen ervaren, dat velen hebben meegeleefd, de laatste maanden en ook na het overlijden van Dina de Jong-van der Schoor in de vorm van woorden, een kaart, bloemen, praktische hulp of een luisterend oor. Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt. Dank daarvoor. Namens M. de Jong, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.