Jaarrekeningen 2017

De concept jaarrekeningen 2017 van het College van Kerkrentmeesters (PGO) en van het College van Diakenen (Taakgroep Diaconie en Zending) zijn door de kerkenraad goedgekeurd. Samenvattingen van de jaarrekeningen leest u hier. De volledige jaarrekeningen liggen vanaf morgen, maandag 21 mei, ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. Maak eerst even een afspraak via 071-517 5498 voordat u langsgaat.
Een elektronische kopie van de PGO-jaarrekening is aan te vragen bij penningmeester Thijs Breet E-Mail.
Die van de Taakgroep Diaconie en Zending is aan te vragen bij penningmeester Lex Huisman E-Mail.
Reacties op de jaarrekeningen kunnen tot uiterlijk 2 juni worden gestuurd naar de scriba van de kerkenraad, mw. Mirjam Huizer, Warmonderweg 2cm 2341 KV Oegstgeest; E-Mail.
Tijdens de vergadering van de kerkenraad op 7 juni zullen de reacties worden besproken en zullen de jaarrekeningen 2017 definitief worden vastgesteld.
Namens de Kerkenraad, M. Huizer, scriba