De concept jaarrekeningen 2017 van het College van Kerkrentmeesters (PGO) en van het College van Diakenen (Taakgroep Diaconie en Zending) zijn door de kerkenraad goedgekeurd. Samenvattingen van de jaarrekeningen leest u hier. De volledige jaarrekeningen liggen vanaf morgen, maandag 21 mei, ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. Maak eerst even een afspraak via 071-517 5498 voordat u langsgaat.
Een elektronische kopie van de PGO-jaarrekening is aan te vragen bij penningmeester Thijs Breet E-Mail.
Die van de Taakgroep Diaconie en Zending is aan te vragen bij penningmeester Lex Huisman E-Mail.
Reacties op de jaarrekeningen kunnen tot uiterlijk 2 juni worden gestuurd naar de scriba van de kerkenraad, mw. Mirjam Huizer, Warmonderweg 2cm 2341 KV Oegstgeest; E-Mail.
Tijdens de vergadering van de kerkenraad op 7 juni zullen de reacties worden besproken en zullen de jaarrekeningen 2017 definitief worden vastgesteld.
Namens de Kerkenraad, M. Huizer, scriba