Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK): wie denkt mee over de vorm van onze vieringen? –Kerkdiensten of ‘vieringen’ staan centraal in ons kerkelijke leven. Hoe die worden beleefd, wordt in belangrijke mate bepaald door de liturgie en de muziek. Binnen de Protestantse Kerk van Oegstgeest fungeert de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek als klankbord (in dialoog met de leden en de kerkenraad) en als klankbodem (ter verdieping van de discussie) voor onderwerpen op het terrein van liturgie en kerkmuziek. Enkele van de vele onderwerpen waar de taakgroep zich zoal mee bezighoudt, zijn: de beleving van de eredienst door de kerkgangers, de vernieuwing van de liturgie, de betekenis van liederen in de dienst, de vormgeving van de viering van de maaltijd, de rol van alternatieve diensten (zoals Iona-diensten, Taizé-vieringen), etc. Daarnaast wordt in een zgn. Liturgiewerkplaats geëxperimenteerd met nieuwe vormen van liturgie.

De leden en de voorzitter van de TEK zijn gewone leden van de Protestantse Kerk van Oegstgeest. Een van de leden is tevens lid van de kerkenraad. Er zijn twee adviseurs, één van de predikanten en één van de kerkmusici. De TEK vergadert als regel zes maal per jaar. Op dit moment is er ruimte voor enkele nieuwe leden van de TEK. Lijkt het u interessant mee te denken over de vorm van de vieringen in onze kerk en hebt u speciale belangstelling voor muziek, neem dan contact op met de voorzitter van de TEK, Meindert Danhof stuur E-Mail; tel. 06-539 47 629)