Zangers gezocht voor de intrededienst van ds. Rian Veldman

Op zondagmiddag 8 julizal ds. Rian Veldman worden bevestigd als predikant in onze gemeente. De dienst zal worden gehouden in de Regenboogkerk om 14.00 uur. In het overleg over deze dienst heeft ds. Veldman aangegeven dat hij het fijn zou vinden als o.a. ‘O come all ye servants’ van Christopher Tye en ‘Die naar menselijke gewoonte;  van Oosterhuis/Huijbers kunnen worden gezongen.  Verder zullen we ‘Set me as a seal’ van René Clausen zingen na de verkondiging. Dit is een mooi, melodieus stuk dat hier een daar een klein beetje close harmony wordt.

Hebt u zin om mee te zingen en zo ds. Rian Veldman te verwelkomen? Dat kan! De repetities voor deze dienst zijn op woensdagavonden 20 juni, 27 juni en 4 juli van 20.00-22.00 uurin de Regenboogkerk.
Aanmelden kan bij Pauline Verkerk: mail Pauline of telefoon 071-5173622.